Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Informace, které se týkají nabídky oborů vzdělání, podmínek a průběhu přijímacího řízení na střední školy mohou žáci 9. ročníku, žáci vycházející z nižších ročníků i jejich rodiče získat od paní učitelky Jany Hrbkové, výchovné poradkyně pro 2. stupeň.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně jsou pravidelně každé středu od 13.45 do 14.45 hodin, případně kdykoli po domluvě s Mgr. Janou Hrbkovou.

Žáci si mohou zapůjčit Atlas školství 2017/2018 v tištěné podobě (přehled škol v Ústeckém kraji). Informační letáky s nabídkou studijních i učebních oborů jsou vyvěšeny na nástěnce k volbě povolání v přízemí školní budovy. Informace je možno také vyhledat na portálu www.msmt.cz nebo www.atlasskolstvi.cz. Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech.

Dny otevřených dveří

Žáci i rodiče mohou využít Dny otevřený dveří v jednotlivých středních školách. Termíny dnů otevřených dveří jsou uvedeny v Atlasu školství.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017.

Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má zájem. Přihlášky vyplní a předá žákům výchovná poradkyně Mgr. Jana Hrbková. Žákům také vydá zápisové lístky. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

PřílohaVelikost
Podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ726.03 KB