Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Pronájmy

Vážení občané, pronajímáme tyto prostory školy:

Prostor Cena za hodinu pronájmu
Učebna 300 Kč
Počítačová učebna 700 Kč
Tělocvična v Beethovenově ulici dlouhodobě pronajato, pronájem v současnosti není možný
Velká tělocvična ve Školní ulici 250 Kč
Malá tělocvična ve Školní ulici 200 Kč
Hřiště ve Školní ulici 250 Kč
  • Prostory školy pronajímáme pouze osobám starším 18 let.
  • Přednost má dlouhodobý pronájem.
  • V budově ve Školní ulici jsou k dispozici pouze dvě šatny, nelze tedy najednou pronajmout velkou, malou tělocvičnu a hřiště zároveň.
  • V době prázdnin nepronajímáme žádné prostory školy.
  • Pro případný pronájem kontaktujte ředitelku školy (telefon 474 686 138, email: markova@zakladni-skola.cz).

Mgr. Vlasta Marková, ředitelka školy