Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přihlášky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky

– kategorie:

Vážení rodiče,
naše škola tradičně otvírá od září 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky. Podle našich dlouholetých zkušeností jsou absolventi těchto tříd mnohem úspěšnější při přijímacích zkouškách na střední školy nebo učiliště a přechod na tento střední stupeň vzdělávání je pro ně mnohem jednodušší. Jsou rovněž úspěšnější ve studiu než absolventi běžných tříd základních škol.

Vřazení do této třídy je možné po úspěšném absolvování přijímací zkoušky z matematiky, která se letos koná dne 15. dubna 2019 v 8 hodin v budově druhého stupně. Zkouška trvá maximálně 60 minut, uchazeči si donesou své psací a rýsovací potřeby.

V případě, že budete mít zájem ověřit si, zda vaše dítě má studijní předpoklady, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji neprodleně v podatelně školy nebo přímo k rukám paní zástupkyně pro druhý stupeň.

Tiskopis přihlášky je k dispozici na jako příloha k tomuto článku.

S pozdravem

Mgr. Vlasta  Marková,
ředitelka školy

PřílohaVelikost
Přihláška (PDF k vytištění)335.67 KB
Přihláška (MS Word)42.5 KB