Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Mikulášská nadílka na prvním stupni

– kategorie:

Ve středu 5. prosince se konala již tradiční Mikulášská nadílka, kterou pro své spolužáky z prvního stupně nachystali žáci 9. A. Děti Mikulášovi přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, čerti je trochu postrašili a andělé odměnili různými dobrotami, které jim připravili paní učitelky a jejich starší spolužáci.

Cílem těchto akcí je především spolupráce prvního a druhého stupně, potěšení mladších a rozvoj organizačních schopností starších žáků.

Děkujeme deváťákům za přípravu a organizaci a prvnímu stupni za výbornou spolupráci.

9. A, Kateřina Burket