Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Tonda Obal na cestách zahájil nový rok

– kategorie:

Nový rok zahájili v pátek 4. ledna na ZŠ Školní besedami o správném třídění odpadu pod názvem Tonda obal na cestách. A protože pracovníci EKO-KOMU nabídli škole hned čtyři školitele najednou, mohly besedy probíhat celý den v každé třídě od 1. do 6. ročníku.

Děti se tak dozvěděly, proč je třeba odpad třídit, že se nevytříděný odpad odváží na skládky, jak takové skládky vypadají. Součástí besed bylo totiž i promítání zajímavých videí, které školitelé vybírali podle toho, co děti právě zajímalo. Ty byly například zvědavé, kolikrát se starý papír dá znovu použít a jak se to dělá, nebo co se dál děje s těmi starými zmačkanými plastovými lahvemi. Jak byly děti překvapené, když se dozvěděly, že z nich byla možná vyrobena jejich nová zimní bunda nebo plyšák, kterého dostaly pod stromeček.

Samy si potom třídění vyzkoušely, když dostaly karty s různými nakreslenými odpadky a měly je vhodit do „minipopelnice“ správné barvy. A nebylo to vždy jednoduché.

Ostatně i v kufřících, které s sebou lektoři přivezli, byly také zajímavé věci. Například různě barevné „vločky“ nebo vlákna, která se získávají rozemletím starých plastových lahví, tzv. „miminka“ – polotovary, z kterých se potom vyfukují nové plastové lahve, nebo desky z roztavených plastů, které mohou posloužit na stavbu dalšího dětského hřiště. A to všechno místo toho, aby se musely zakládat další a další nové skládky nevytříděného odpadu, na kterých si jednou nebude nikdo chtít postavit dům ani nic pěstovat.

A proto jsme my, učitelé, rádi, že můžeme zařazením takovýchto akcí do výuky přispět k tomu, aby se nová generace chovala k přírodě lépe než ta naše.

Mgr. Ivana Chloupková, koordinátorka EVVO