Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Kdepak, ptáčku, hnízdo máš?

– kategorie:

Naše škola získala finanční dotaci z rozpočtu statutárního města Chomutova na projekt Kdepak, ptáčku, hnízdo máš? Obdrželi jsme částku 14 000 Kč. Celkové náklady projektu byly 18 119,- Kč.

Cíle projektu

 • Vyrobit ptačí budky a rozmístit je v okolí Chomutova
 • Rozvoj zručnosti a technických dovedností žáků
 • Zapojení rodičů do aktivit školy
 • Spolupráce rodič, žák a pedagog
 • Využití volného času po vyučování
 • Environmentální výchova- ochrana přírody
 • Využití školních dílen

Cíle projektu byly splněny. Žáci 2. stupně spolu s třídními učiteli a 4 třídy 1. stupně se zapojili do projektu. Celkem se projektu zúčastnilo 17 tříd. Kolektivy tříd mimo vyučování a za účasti alespoň jednoho zákonného zástupce, sourozence, dědečka vyráběly ptačí budky.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti žáků a náročnosti, jak nařezat jednotlivé díly na výrobu budek, zajistili nařezání dílů na budky dospělí účastníci a pan školník. Žáci materiál opracovali a sestavili budky dohromady. Ve většině pracovali žáci ve skupinách. Žáci pak budky umístili v Chomutově a okolí a zaslali fotografii s místem, kde byly budky umístěny. V souvislosti s výrobou budek vyučující pohovořili s žáky o ochraně životního prostředí.

Na projekt byl kladný ohlas ze strany žáků. Při opracování materiálu zažili úspěch i žáci, kteří ne vždy dosahují dobrých vyučovacích výsledků. V každé třídě se zapojila minimálně jedna dospělá osoba, která není pracovníkem školy. Předpokládali jsme, že se projektu zúčastní více rodičů, ale to se nám nepodařilo. Nejkladněji žáci hodnotili samotnou výrobu budek v dílnách.

Účastníci projektu

 • 17 tříd
 • počet zúčastněných žáků 257
 • počet pracovníků školy 24
 • počet zákonných zástupců, přátel školy 35
 • počet budek 95

Fotografie