Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Projektový den: English all the day

– kategorie:

Cílem projektového dne bylo blíže se seznámit s využitím anglického jazyka v běžných situacích. Celý den se nesl v duchu procvičování anglického jazyka. V hodinách se mluvilo česky, ale také se projevila snaha žáků hovořit více anglicky.

Žáci si vyráběli vlajky anglicky mluvících států. Vlajky sloužily jako pomůcka – třídní učitelka mluvila anglicky a pokud někdo nerozuměl, pozvedl vlajku a vše bylo vysvětleno česky. Žákům se den velmi líbil a využívali komunikaci v anglickém jazyce i mezi sebou. Toto jsem jako učitelka velmi ocenila, neboť mým cílem bylo vnuknout žákům pocit, že dokáží své znalosti aplikovat v běžných situacích. Dosáhli jsme tedy cíle, kdy zábavnou formou žáci velmi aktivně spolupracovali při výuce a přišli na skutečnost, že to vše co se naučili, dokáží interpretovat.

V rámci předmětu výtvarná výchova jsme si vyrobili papírové divadlo s tématem pohádky: Alenka v říši divů. Pohádku jsme viděli v českém i anglickém jazyce. Budeme se v rámci anglického jazyka snažit zahrát tuto pohádku pomocí vytvořeného papírového divadla.

Tento projekt se vydařil a děti si den náramně užili. Žáci si odnesli nejen nové informace ale i zážitek z netradičního dne.

Hodnotím tento projektový den jako přínosný a účinný.

Barbora Šimková