Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Návštěva výstavy Svět supermarket

– kategorie:

Dne 26. února 2019 navštívila třída 8. A výstavu Svět Supermarket v městské knihovně Chomutov. Zde byli žáci seznámeni s nekalými obchodními praktikami několika významných světových společností. Konkrétně byla výstava rozdělena na čtyři sekce.

První sekce se zabývala výrobou bavlněného oblečení, které je nám prezentováno jako nejméně invazivní pro tělo. Dozvěděli jsme se, za jakých otřesných podmínek pracují mnohdy i nezletilí pracovníci těchto společností a proč mnohdy nevyužívají na tuto toxickou práci ochranné prostředky či proč žijí pod hranicí chudoby.

Dalším stanovištěm zde byla známá společnost na kofeinové nápoje Coca-Cola. Zde nám byla nejdříve představena oficiální reklama a potom realita z minulost i dneška. Tento nápoj pro svoji výrobu využívá mnoho přírodních zdrojů.

Třetí stanoviště se zabývalo elektroodpadem. Zde jsme si ukázali, z kolika surovin je vyroben jeden mobilní telefon a jak špatně se s nimi nakládá po vyřazení produktu z provozu. Lidé své telefony neustále vyměňují a se starými není nakládáno tak ekologicky, jak je nám tvrzeno. V rozvojových zemích vznikají obrovské skládky, ze kterých se všemi směry šíří toxické výpary z nebezpečných alkalických kovů.

Poslední stanoviště nás zavedlo na kakaové plantáže, na kterých mnohdy pro velké korporace na výrobu čokolády pracují každý den celé rodiny s dětmi, které nemohou chodit do školy, aby své rodině, která žije pod hranicí chudoby, pomohly vydělat si na jídlo a vodu. Na hezké kuličkové hře jsme viděli, kolik z kuliček představujících peníze se dostane k pěstitelům. Seznámili jsme se zde s projektem Fair Trade, který má za cíl zvýšit příjmy pracovníků ze 7 % na 20 % z celkové hodnoty výrobků, aby lidé na plantážích mohli své děti posílat do školy. Každý jejich výrobek je opatřen jejich logem a koupí lidé podpoří pracovníky na plantážích.

Zajímá vás více? Navštivte tuto výstavu také a přesvědčte se na vlastní oči. Žáky 8. A tato zkušenost rozhodně přesvědčila, že něco zde není v pořádku a že je třeba něco udělat pro pomoc planetě a těmto lidem.

Žáci 8. A