Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Přehled zaměstnanců

Jméno a funkce Telefon Email
Mgr. Vlasta Marková
Ředitelka školy
474 686 138 markova(zavináč)zakladni-skola.cz
Mgr. Ludmila Michalíková
Zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
474 331 000 michalikova(zavináč)zakladni-skola.cz
Mgr. Jana Honsová
Zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň
474 638 030 honsova(zavináč)zakladni-skola.cz
Edita Drexlerová
Účetní
474 629 709 drexlerova(zavináč)zakladni-skola.cz

Pedagogičtí pracovníci

Další funkce a pracovníci

Jméno a funkce Telefon Email
Mgr. Lada Fejferová
Výchovný poradce pro 1. stupeň,
koordinátor inkluze a speciální
pedagog, koordinátorka ŠVP
474 626 079 fejferova(zavináč)zakladni-skola.cz
Mgr. Olga Hrudková
Výchovný poradce pro 2. stupeň
474 638 038 hrudkova(zavináč)zakladni-skola.cz
PaedDr.Marie Kindermannová
Koordinátor inkluze, speciální pedagog
(na pracovišti v pondělí, ve středu
a 1× za 14 dní v pátek)
474 638 037 kindermannova(zavináč)zakladni-skola.cz
Mgr. Pavlína Švecová
Metodik prevence rizikového
chování pro 1. stupeň
474 626 079 svecova(zavináč)zakladni-skola.cz
Monika Prokopcová
Metodik prevence rizikového
chování pro 2. stupeň
474 638 038 prokopcova(zavináč)zakladni-skola.cz
Mgr. Ivana Chloupková
Koordinátor EVVO pro 1. stupeň
474 626 079 chloupkova(zavináč)zakladni-skola.cz
Ing. Michaela Červená
Koordinátor EVVO pro 2. stupeň
474 638 037 cervena(zavináč)zakladni-skola.cz
Pracovnice spisové služby
Miloslava Štruncová
474 629 709 struncova(zavináč)zakladni-skola.cz
Dana Ansorgeová
Vedoucí školní jídelny
474 629 221 stravovani(zavináč)zakladni-skola.cz
Pavel Škuba
Školník
606 112 867