Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Výuka

Projektový den: English all the day

– kategorie:

Cílem projektového dne bylo blíže se seznámit s využitím anglického jazyka v běžných situacích. Celý den se nesl v duchu procvičování anglického jazyka. V hodinách se mluvilo česky, ale také se projevila snaha žáků hovořit více anglicky.

Netradiční hodiny přírodopisu

– kategorie:

Regionální geologie je součástí náplně učiva přírodopisu pro devátý ročník. Proto v rámci výuky navštívili naši deváťáci depozitář minerálů, hornin a paleontologických exponátů Oblastního muzea v Chomutově. Náš průvodce, Ing. Ondráček, dětem ukázal významné minerály a horniny Krušných a Doupovských hor a podkrušnohorských uhelných pánví. Děti mohly obdivovat krásu achátů a jaspisů, které se těžily ve středověkých dolech v nedalekém Ciboušově u Klášterce nad Ohří a za vlády Karla IV.

Velikonoce v družině

– kategorie:

Děti kreslily veselá sluníčka, zhotovily berušky na kolíčkách k zavěšení, vyráběly z hoblin zajíčky, různé velikonoční zápichy a jarní věneček na dveře. Nakonec děvčata upletla pomlázku. Přejeme Vám veselé Velikonoce a hodně jarního sluníčka.

Děti ze 4. oddělení s paní vychovatelkou

Matematické křížovky v hodinách matematiky

– kategorie:

Před Vánocemi si žáci z 8. D pro žáky s ostatních tříd připravili křížovky s matematickou tématikou. Křížovky zkoušeli vyluštit žáci z 6. E, 7. D, 7. A a 8. B. Prostřednictvím luštění křížovek si žáci zopakovali jednotlivé matematické pojmy. Vyřešenou tajenku jsme společně zkontrolovali a jednotlivé pojmy vysvětlili. Děti pracovaly jednotlivě nebo ve skupinkách. Všichni žáci se zájmem luštili a hodina se jim velice líbila. Komu se tajenka podařila vyluštit, zasloužil si právem jedničku.

Dagmar Hradirová

Moderní výuka na škole

– kategorie:

V rámci mezinárodního projektu Vánoce, Vianoce, Christmas or Weihnachten? ve výukovém prostředí e-Twinning naši žáci z šestých tříd spolupracovali s žáky ze slovenského města Zvolen (Stredná priemyelná škola dopravná) a moravského města Velká Bíteš (základní škola Velká Bíteš).

Jak jsme karamelizovali v 6.B

– kategorie:

Protože je fyzika novým předmětem žáčků v šesté třídě, je třeba zaujmout, nadchnout a na předmět naladit. Aby žáci pochopili, o čem je tato věda, musí mnohdy učitel vynaložit mnoho sil. Zaujmout a nadchnout se v 6.B podařilo. Během prvních hodin jsme si povídali o tělesech a látkách. Mnoho předmětů jsme osahali, zohýbali, roztrhali, zapálili a také ochutnali. Povídali jsme si a ukazovali, jaké vlastnosti mají látky, z nichž jsou tělesa tvořena.

Difuse v šestých třídách

– kategorie:

Stejně jako každý školní rok i letos se žáci poprvé setkávají s novým přírodovědným předmětem – fyzikou. Jak jinak, než praktickými ukázkami a pokusy je možné předvést, jak to kolem nás a v přírodě funguje. Za pouhé dva měsíce jsme se naučili mnoho nových pojmů. Dnes už víme, co je atom a molekula, jaká máme skupenství, kde všude působí gravitace a jak se jmenuje pán, kterému údajně spadlo jablko na hlavu. Už také víme, kdo pozoroval pylová zrnka.

Stolní a deskové hry jsou v plném proudu

– kategorie:

Již od září se každé pondělí a středu společně setkáváme ve třídě, která se jako mávnutím kouzelného proutku promění v hernu a místnost plnou smíchu a zápolení. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ se na naší škole opravdu ujal. Někdy se nás sejde deset, jindy osm, ale při setkání šestnácti hráčů, už jde o pěkné hrátky, kde to i jiskří… jak mozkově, tak zápalem pro vítězství. Naším prvním hostem byla paní ředitelka Vlasta Marková a druhým pak paní učitelka Monika Prokopcová.

Kartičky nám pomáhají při výuce

– kategorie:

Názornost ve výuce, změna a oživení aktivit spojených s výukou se vyplácí.

Naším velkým pomocníkem jsou obyčejné kartičky, které v tomto školním roce opět nalezly své využití. V předchozích letech jsme z nich vyráběli pexesa, domino nebo kartičky otázek a odpovědí, které jsme používali při školních soutěžích.

Kroužek Zůstaňte s námi po škole (Buď online ve světě práce)

– kategorie:

Tento kroužek vedou paní učitelky Hrazdirová a Prokopcová. Chodí sem děti z různých tříd a mohou přivést i své sourozence. Paní učitelky nám k tvoření pouštějí písničky a my si můžeme vyrobit například z hmoty Fima, co chceme. Například tvoříme malá zvířátka, naušnice pro maminky a spoustu dalších věcí. Je to hezky strávený čas po škole. Kroužek si užíváme a už teď se těšíme, co si zase příště vyrobíme.